ஹோம் » போடோகல்லெரி » பொழுதுபோக்கு » சாலையோர உணவகம் நடத்தும் ரசிகருக்கு சர்பிரைஸ் கொடுத்த நடிகர் சோனு சூட்

சாலையோர உணவகம் நடத்தும் ரசிகருக்கு சர்பிரைஸ் கொடுத்த நடிகர் சோனு சூட்

ரசிகரின் சாலையோர உணவகத்திற்கு சென்ற சோனு சூட் சமையலுக்கு உதவி செய்தும் அங்கு சாப்பிட்டும் மகிழ்ந்தார்.