ஹோம் » போடோகல்லெரி » பொழுதுபோக்கு » விக்ரம் வேதாவின் முன்னோடியான அம்புலிமாமாவின் விக்ரமாதித்யன் வேதாளம்!

விக்ரம் வேதாவின் முன்னோடியான அம்புலிமாமாவின் விக்ரமாதித்யன் வேதாளம்!

விக்ரமாதித்யன், வேதாளம் கதையை சங்கரின் ஓவியம் இல்லாமல் முதிய தலைமுறையினரால் நினைவுகூர முடியாது.