ஹோம் » போடோகல்லெரி » பொழுதுபோக்கு » அரிய வகை நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட நடிகை மம்தா - விட்லிகோ நோயினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்ன? அதிர்ச்சி தகவல்

அரிய வகை நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட நடிகை மம்தா - விட்லிகோ நோயினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்ன? அதிர்ச்சி தகவல்

உடலின் வேறு பாகத்தில் இருந்து எடுத்து ஒட்டப்படும் தோல் என சில சிகிச்சைகள் மட்டும் தற்போது விட்லிகோவுக்கு மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.