ஹோம் » போடோகல்லெரி » பொழுதுபோக்கு » தமிழ் சினிமாவின் முதல் வெள்ளிவிழா படம் பவளக்கொடி!

தமிழ் சினிமாவின் முதல் வெள்ளிவிழா படம் பவளக்கொடி!

மகாபாரத கிருஷ்ணன், கர்ணனைச் சுற்றி எழுதப்பட்டது பவளக்கொடி கதை. இதில் பவளக்கொடி என்பது பாஞ்சாலியை குறிப்பது.