முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » பொழுதுபோக்கு » அசத்தும் அழகு அப்படியே நிலவு... ஷில்பா ஷெட்டி கலக்கல் ஆல்பம்!

அசத்தும் அழகு அப்படியே நிலவு... ஷில்பா ஷெட்டி கலக்கல் ஆல்பம்!

நடிகை ஷில்பா ஷெட்டியின் சமீபத்திய புகைப்படங்கள் ஒரு தொகுப்பு.

 • News18
 • 110

  அசத்தும் அழகு அப்படியே நிலவு... ஷில்பா ஷெட்டி கலக்கல் ஆல்பம்!

  நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 210

  அசத்தும் அழகு அப்படியே நிலவு... ஷில்பா ஷெட்டி கலக்கல் ஆல்பம்!

  நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 310

  அசத்தும் அழகு அப்படியே நிலவு... ஷில்பா ஷெட்டி கலக்கல் ஆல்பம்!

  நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 410

  அசத்தும் அழகு அப்படியே நிலவு... ஷில்பா ஷெட்டி கலக்கல் ஆல்பம்!

  நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 510

  அசத்தும் அழகு அப்படியே நிலவு... ஷில்பா ஷெட்டி கலக்கல் ஆல்பம்!

  நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 610

  அசத்தும் அழகு அப்படியே நிலவு... ஷில்பா ஷெட்டி கலக்கல் ஆல்பம்!

  நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 710

  அசத்தும் அழகு அப்படியே நிலவு... ஷில்பா ஷெட்டி கலக்கல் ஆல்பம்!

  நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 810

  அசத்தும் அழகு அப்படியே நிலவு... ஷில்பா ஷெட்டி கலக்கல் ஆல்பம்!

  நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 910

  அசத்தும் அழகு அப்படியே நிலவு... ஷில்பா ஷெட்டி கலக்கல் ஆல்பம்!

  நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 1010

  அசத்தும் அழகு அப்படியே நிலவு... ஷில்பா ஷெட்டி கலக்கல் ஆல்பம்!

  நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES