ஹோம் » போடோகல்லெரி » பொழுதுபோக்கு » நியூஸிலாந்து ஷெட்யூலை முடித்த ஷங்கர் - ராம் சரணின் RC15 படக்குழு!

நியூஸிலாந்து ஷெட்யூலை முடித்த ஷங்கர் - ராம் சரணின் RC15 படக்குழு!

இது இயக்குனர் ஷங்கரின் பொதுவான ஒன்று, அவர் கண்களுக்கு விருந்து படைக்கும் இடங்களில் படமாக்கப்பட்ட பாடல்களை தன் படத்தில் வைப்பதை வழக்கமாக வைத்திருக்கிறார்.