ஹோம் » போடோகல்லெரி » பொழுதுபோக்கு » Shalini Ajith - Shamlee: ஷாலினி அஜித் - ஷாமிலியின் தீபாவளி கொண்டாட்ட படங்கள்!

Shalini Ajith - Shamlee: ஷாலினி அஜித் - ஷாமிலியின் தீபாவளி கொண்டாட்ட படங்கள்!

திருமணத்துக்குப் பிறகு முற்றிலும் திரையுலகை விட்டு விலகி இருக்கிறார் ஷாலினி.