ஹோம் » போடோகல்லெரி » பொழுதுபோக்கு » மலையாளப்பட இயக்குநர் சென்ன ஹெக்டேயின் '1774 வொயிட் ஆல்டோ' படம் எப்படி இருக்கு?

மலையாளப்பட இயக்குநர் சென்ன ஹெக்டேயின் '1774 வொயிட் ஆல்டோ' படம் எப்படி இருக்கு?

1744 White Alto Movie | புது முயற்சிகளை விரும்பிப் பார்ப்வர்களுக்கு இப்படம் நல்ல அனுபவமாக இருக்கும்.