முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » பொழுதுபோக்கு » ஹேப்பி பர்த்டே ஆலியா பட்... குடும்பத்தினருடன் இருக்கும் அரிய புகைப்படங்கள்!

ஹேப்பி பர்த்டே ஆலியா பட்... குடும்பத்தினருடன் இருக்கும் அரிய புகைப்படங்கள்!

Alia Bhatt is one of the leading actresses in Bollywood currently. Her performances onscreen have been lauded by critics and fans alike. She has made a successful career and enjoys a huge fan following

 • News18
 • 110

  ஹேப்பி பர்த்டே ஆலியா பட்... குடும்பத்தினருடன் இருக்கும் அரிய புகைப்படங்கள்!

  கணவருடன் நடிகை ஆலியா பட். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 210

  ஹேப்பி பர்த்டே ஆலியா பட்... குடும்பத்தினருடன் இருக்கும் அரிய புகைப்படங்கள்!

  கணவருடன் நடிகை ஆலியா பட். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 310

  ஹேப்பி பர்த்டே ஆலியா பட்... குடும்பத்தினருடன் இருக்கும் அரிய புகைப்படங்கள்!

  கணவருடன் நடிகை ஆலியா பட். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 410

  ஹேப்பி பர்த்டே ஆலியா பட்... குடும்பத்தினருடன் இருக்கும் அரிய புகைப்படங்கள்!

  கணவருடன் நடிகை ஆலியா பட். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 510

  ஹேப்பி பர்த்டே ஆலியா பட்... குடும்பத்தினருடன் இருக்கும் அரிய புகைப்படங்கள்!

  சகோதரியுடன் நடிகை ஆலியா பட். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 610

  ஹேப்பி பர்த்டே ஆலியா பட்... குடும்பத்தினருடன் இருக்கும் அரிய புகைப்படங்கள்!

  குடும்பத்தினருடன் நடிகை ஆலியா பட். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 710

  ஹேப்பி பர்த்டே ஆலியா பட்... குடும்பத்தினருடன் இருக்கும் அரிய புகைப்படங்கள்!

  குடும்பத்தினருடன் நடிகை ஆலியா பட். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 810

  ஹேப்பி பர்த்டே ஆலியா பட்... குடும்பத்தினருடன் இருக்கும் அரிய புகைப்படங்கள்!

  கணவருடன் நடிகை ஆலியா பட். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 910

  ஹேப்பி பர்த்டே ஆலியா பட்... குடும்பத்தினருடன் இருக்கும் அரிய புகைப்படங்கள்!

  குடும்பத்தினருடன் நடிகை ஆலியா பட். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 1010

  ஹேப்பி பர்த்டே ஆலியா பட்... குடும்பத்தினருடன் இருக்கும் அரிய புகைப்படங்கள்!

  குடும்பத்தினருடன் நடிகை ஆலியா பட். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES