முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » பொழுதுபோக்கு » ஓஹ் க்யூட்டி… நீ ஸ்வீட்டி… உன் பியூட்டி… அதில் மாட்டி - பூஜா ஹெக்டே நியூ ஆல்பம்!

ஓஹ் க்யூட்டி… நீ ஸ்வீட்டி… உன் பியூட்டி… அதில் மாட்டி - பூஜா ஹெக்டே நியூ ஆல்பம்!

நடிகை பூஜா ஹெக்டேவின் சமீபத்திய புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றது.

 • 18

  ஓஹ் க்யூட்டி… நீ ஸ்வீட்டி… உன் பியூட்டி… அதில் மாட்டி - பூஜா ஹெக்டே நியூ ஆல்பம்!

  நடிகை பூஜா ஹெக்டே. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 28

  ஓஹ் க்யூட்டி… நீ ஸ்வீட்டி… உன் பியூட்டி… அதில் மாட்டி - பூஜா ஹெக்டே நியூ ஆல்பம்!

  நடிகை பூஜா ஹெக்டே. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 38

  ஓஹ் க்யூட்டி… நீ ஸ்வீட்டி… உன் பியூட்டி… அதில் மாட்டி - பூஜா ஹெக்டே நியூ ஆல்பம்!

  நடிகை பூஜா ஹெக்டே. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 48

  ஓஹ் க்யூட்டி… நீ ஸ்வீட்டி… உன் பியூட்டி… அதில் மாட்டி - பூஜா ஹெக்டே நியூ ஆல்பம்!

  நடிகை பூஜா ஹெக்டே. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 58

  ஓஹ் க்யூட்டி… நீ ஸ்வீட்டி… உன் பியூட்டி… அதில் மாட்டி - பூஜா ஹெக்டே நியூ ஆல்பம்!

  நடிகை பூஜா ஹெக்டே. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 68

  ஓஹ் க்யூட்டி… நீ ஸ்வீட்டி… உன் பியூட்டி… அதில் மாட்டி - பூஜா ஹெக்டே நியூ ஆல்பம்!

  நடிகை பூஜா ஹெக்டே. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 78

  ஓஹ் க்யூட்டி… நீ ஸ்வீட்டி… உன் பியூட்டி… அதில் மாட்டி - பூஜா ஹெக்டே நியூ ஆல்பம்!

  நடிகை பூஜா ஹெக்டே. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 88

  ஓஹ் க்யூட்டி… நீ ஸ்வீட்டி… உன் பியூட்டி… அதில் மாட்டி - பூஜா ஹெக்டே நியூ ஆல்பம்!

  நடிகை பூஜா ஹெக்டே. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES