ஹோம் » போடோகல்லெரி » பொழுதுபோக்கு » நடிகரை காதலித்து கரம் பிடிக்கும் ஒரு அடார் லவ் பட நடிகை!

நடிகரை காதலித்து கரம் பிடிக்கும் ஒரு அடார் லவ் பட நடிகை!

படத்தில் பிரியாவை விட, நூரின் நடிப்பே பெரிதும் பேசப்பட்டது. அதன்பிறகு நிறைய வாய்ப்புகளும் வந்தன.