ஹோம் » போடோகல்லெரி » பொழுதுபோக்கு » அன்பு என்ற சொல்லின் பொருள் விக்கி... உருக்கமான நயன்தாரா!

அன்பு என்ற சொல்லின் பொருள் விக்கி... உருக்கமான நயன்தாரா!

எங்களுக்கு மேக்கப் கடவுள் மாதிரி. அதனால் மேக்கப் போட ஆரம்பிக்கும் போதே சாமி மாதிரி நினைத்து, அதை தொட்டு வணங்கிவிட்டு தான் போட்டுக் கொள்வோம்.