ஹோம் » போடோகல்லெரி » பொழுதுபோக்கு » எக்காலத்திற்குமான திரைப்படம் ’மோகம் முப்பது வருஷம்’ - ஒரு மீள்ப்பார்வை!

எக்காலத்திற்குமான திரைப்படம் ’மோகம் முப்பது வருஷம்’ - ஒரு மீள்ப்பார்வை!

Mogam Muppadhu Varusham | கணவன் மனைவி உறவு  அசிங்கமானது அல்ல அது பேரின்பம், அது 30 நாளில் முடிந்து விடக் கூடியது அல்ல முப்பது வருடங்களுக்கு மேல் நீடிக்கக்கூடியது என்ற கருத்தை பிரதிபலிக்கும் இந்தக் கதை