ஹோம் » போடோகல்லெரி » பொழுதுபோக்கு » தாய்க்குத் தலைமகன் வெளியீட்டிற்கு முதல்நாள் சுடப்பட்ட எம்ஜிஆர்

தாய்க்குத் தலைமகன் வெளியீட்டிற்கு முதல்நாள் சுடப்பட்ட எம்ஜிஆர்

எம்ஜி ராமச்சந்திரன் சுடப்பட்ட நிகழ்வு பல்வேறு விதங்களில் வெளிப்பட்டது. ரஜினி அரசியலுக்கு வர வேண்டும், வந்தால் ஆன்மிக அரசியல் மலரும், அவர் நல்லவர் என்றெல்லாம் ரஜினி குறித்து நேர்மறையாக எழுதிய பத்திரிகைகள், அவர் தனிக்கட்சி தொடங்கவில்லை, அரசியலிலும் நுழையவில்லை என்றதும் தலைகீழாக மாறி, ரஜினியை தூற்ற ஆரம்பித்தன.