ஹோம் » போடோகல்லெரி » பொழுதுபோக்கு » ஆரூர் தாஸ் வசனத்தில் ஒரேநாளில் வெளியான எம்ஜிஆர், சிவாஜி படங்கள்!

ஆரூர் தாஸ் வசனத்தில் ஒரேநாளில் வெளியான எம்ஜிஆர், சிவாஜி படங்கள்!

அறுபதுகளில் எம்ஜிஆர், சிவாஜி படங்களுக்கு அதிகளவில் ஆரூர் தாஸ் வசனம் எழுதியுள்ளார்.