ஹோம் » போடோகல்லெரி » பொழுதுபோக்கு » AK61: அஜித்தின் AK61 படத்தில் மஞ்சு வாரியர்!

AK61: அஜித்தின் AK61 படத்தில் மஞ்சு வாரியர்!

வினோத் இந்தப் படத்தில் ஒரு புதிய காம்போவை விரும்பினார். அதற்கு மஞ்சு வாரியர் பொருத்தமாக இருப்பார் என்று அவர் உணர்ந்தார்.