ஹோம் » போடோகல்லெரி » பொழுதுபோக்கு » தற்காப்புக் கலை மன்னன் நடிகர் புரூஸ் லீ பற்றிய அரிய தகவல்கள்

தற்காப்புக் கலை மன்னன் நடிகர் புரூஸ் லீ பற்றிய அரிய தகவல்கள்

நாள்தோறும் 5 ஆயிரம் பன்ச்களை பயிற்சி எடுப்பாராம் புரூஸ் லீ. தற்காப்பு கலையில் மன்னனாக இருந்தும் கையில் துப்பாக்கி ஒன்றை எப்போதும் புரூஸ் லீ வைத்திருப்பார்.