முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » பொழுதுபோக்கு » ரோசு ரோசு ரோசு அழகான ரோசு நீ... கியரா அத்வானியின் லேட்டஸ்ட் ஆல்பம்!

ரோசு ரோசு ரோசு அழகான ரோசு நீ... கியரா அத்வானியின் லேட்டஸ்ட் ஆல்பம்!

பிங் நிற உடையில் நடிகை கியரா அத்வானியின் சமீபத்திய புகைப்படங்கள் ஒரு தொகுப்பு.

 • News18
 • 110

  ரோசு ரோசு ரோசு அழகான ரோசு நீ... கியரா அத்வானியின் லேட்டஸ்ட் ஆல்பம்!

  நடிகை கியாரா அத்வானி. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 210

  ரோசு ரோசு ரோசு அழகான ரோசு நீ... கியரா அத்வானியின் லேட்டஸ்ட் ஆல்பம்!

  நடிகை கியாரா அத்வானி. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 310

  ரோசு ரோசு ரோசு அழகான ரோசு நீ... கியரா அத்வானியின் லேட்டஸ்ட் ஆல்பம்!

  நடிகை கியாரா அத்வானி. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 410

  ரோசு ரோசு ரோசு அழகான ரோசு நீ... கியரா அத்வானியின் லேட்டஸ்ட் ஆல்பம்!

  நடிகை கியாரா அத்வானி. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 510

  ரோசு ரோசு ரோசு அழகான ரோசு நீ... கியரா அத்வானியின் லேட்டஸ்ட் ஆல்பம்!

  நடிகை கியாரா அத்வானி. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 610

  ரோசு ரோசு ரோசு அழகான ரோசு நீ... கியரா அத்வானியின் லேட்டஸ்ட் ஆல்பம்!

  நடிகை கியாரா அத்வானி. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 710

  ரோசு ரோசு ரோசு அழகான ரோசு நீ... கியரா அத்வானியின் லேட்டஸ்ட் ஆல்பம்!

  நடிகை கியாரா அத்வானி. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 810

  ரோசு ரோசு ரோசு அழகான ரோசு நீ... கியரா அத்வானியின் லேட்டஸ்ட் ஆல்பம்!

  நடிகை கியாரா அத்வானி. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 910

  ரோசு ரோசு ரோசு அழகான ரோசு நீ... கியரா அத்வானியின் லேட்டஸ்ட் ஆல்பம்!

  நடிகை கியாரா அத்வானி. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 1010

  ரோசு ரோசு ரோசு அழகான ரோசு நீ... கியரா அத்வானியின் லேட்டஸ்ட் ஆல்பம்!

  நடிகை கியாரா அத்வானி. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES