ஹோம் » போடோகல்லெரி » பொழுதுபோக்கு » மனோரமாவை பயமுறுத்திய கமலின் சிவராத்திரி தூக்கமேது பாடல்!

மனோரமாவை பயமுறுத்திய கமலின் சிவராத்திரி தூக்கமேது பாடல்!

வில்லங்கமான கதாபாத்திரம். காட்சியோ தூக்கலான விரசம். நெருக்கமான நடன அசைவுகள். பாடல் படமாக்கிய பின் மனோரமா அதிர்ந்து போயிருக்கார்.