முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » முழுமதி அவளது முகமாகும்… மல்லிகை அவளது மணமாகும்… ஹேப்பி பர்த்டே ஐஸ்வர்யா ராய்!

முழுமதி அவளது முகமாகும்… மல்லிகை அவளது மணமாகும்… ஹேப்பி பர்த்டே ஐஸ்வர்யா ராய்!

நடிகை ஐஸ்வர்யா ராயின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவரது புகைப்படங்கள் ஒரு தொகுப்பு.

 • News18
 • 111

  முழுமதி அவளது முகமாகும்… மல்லிகை அவளது மணமாகும்… ஹேப்பி பர்த்டே ஐஸ்வர்யா ராய்!

  நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 211

  முழுமதி அவளது முகமாகும்… மல்லிகை அவளது மணமாகும்… ஹேப்பி பர்த்டே ஐஸ்வர்யா ராய்!

  நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 311

  முழுமதி அவளது முகமாகும்… மல்லிகை அவளது மணமாகும்… ஹேப்பி பர்த்டே ஐஸ்வர்யா ராய்!

  நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 411

  முழுமதி அவளது முகமாகும்… மல்லிகை அவளது மணமாகும்… ஹேப்பி பர்த்டே ஐஸ்வர்யா ராய்!

  நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 511

  முழுமதி அவளது முகமாகும்… மல்லிகை அவளது மணமாகும்… ஹேப்பி பர்த்டே ஐஸ்வர்யா ராய்!

  நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 611

  முழுமதி அவளது முகமாகும்… மல்லிகை அவளது மணமாகும்… ஹேப்பி பர்த்டே ஐஸ்வர்யா ராய்!

  நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 711

  முழுமதி அவளது முகமாகும்… மல்லிகை அவளது மணமாகும்… ஹேப்பி பர்த்டே ஐஸ்வர்யா ராய்!

  நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 811

  முழுமதி அவளது முகமாகும்… மல்லிகை அவளது மணமாகும்… ஹேப்பி பர்த்டே ஐஸ்வர்யா ராய்!

  நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 911

  முழுமதி அவளது முகமாகும்… மல்லிகை அவளது மணமாகும்… ஹேப்பி பர்த்டே ஐஸ்வர்யா ராய்!

  நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 1011

  முழுமதி அவளது முகமாகும்… மல்லிகை அவளது மணமாகும்… ஹேப்பி பர்த்டே ஐஸ்வர்யா ராய்!

  நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 1111

  முழுமதி அவளது முகமாகும்… மல்லிகை அவளது மணமாகும்… ஹேப்பி பர்த்டே ஐஸ்வர்யா ராய்!

  நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES