முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » பொழுதுபோக்கு » ஹேப்பி பர்த்டே ஆமிர் கான்... குடும்பத்தினருடன் இருக்கும் அரிய புகைப்படங்கள்!

ஹேப்பி பர்த்டே ஆமிர் கான்... குடும்பத்தினருடன் இருக்கும் அரிய புகைப்படங்கள்!

ஆமிர் கானின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவர் குடும்பத்தினருடன் இருக்கும் அரிய புகைப்படங்கள் ஒரு தொகுப்பு.

 • News18
 • 110

  ஹேப்பி பர்த்டே ஆமிர் கான்... குடும்பத்தினருடன் இருக்கும் அரிய புகைப்படங்கள்!

  மகனுடன் நடிகர் ஆமீர் கான் (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 210

  ஹேப்பி பர்த்டே ஆமிர் கான்... குடும்பத்தினருடன் இருக்கும் அரிய புகைப்படங்கள்!

  முன்னாள் மனைவி உடன் நடிகர் ஆமீர் கான் (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 310

  ஹேப்பி பர்த்டே ஆமிர் கான்... குடும்பத்தினருடன் இருக்கும் அரிய புகைப்படங்கள்!

  குடும்பத்தினருடன் நடிகர் ஆமீர் கான் (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 410

  ஹேப்பி பர்த்டே ஆமிர் கான்... குடும்பத்தினருடன் இருக்கும் அரிய புகைப்படங்கள்!

  மகளுடன் நடிகர் ஆமீர் கான் (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 510

  ஹேப்பி பர்த்டே ஆமிர் கான்... குடும்பத்தினருடன் இருக்கும் அரிய புகைப்படங்கள்!

  மகளுடன் நடிகர் ஆமீர் கான் (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 610

  ஹேப்பி பர்த்டே ஆமிர் கான்... குடும்பத்தினருடன் இருக்கும் அரிய புகைப்படங்கள்!

  குடும்பத்தினருடன் நடிகர் ஆமீர் கான் (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 710

  ஹேப்பி பர்த்டே ஆமிர் கான்... குடும்பத்தினருடன் இருக்கும் அரிய புகைப்படங்கள்!

  குடும்பத்தினருடன் நடிகர் ஆமீர் கான் (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 810

  ஹேப்பி பர்த்டே ஆமிர் கான்... குடும்பத்தினருடன் இருக்கும் அரிய புகைப்படங்கள்!

  மகளுடன் நடிகர் ஆமீர் கான் (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 910

  ஹேப்பி பர்த்டே ஆமிர் கான்... குடும்பத்தினருடன் இருக்கும் அரிய புகைப்படங்கள்!

  குடும்பத்தினருடன் நடிகர் ஆமீர் கான் (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 1010

  ஹேப்பி பர்த்டே ஆமிர் கான்... குடும்பத்தினருடன் இருக்கும் அரிய புகைப்படங்கள்!

  குடும்பத்தினருடன் நடிகர் ஆமீர் கான் (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES