ஹோம் » போடோகல்லெரி » பொழுதுபோக்கு » திருமண தேதி, பத்திரிக்கை இரண்டிலும் அம்மாவை முன்னிலைப்படுத்திய கெளதம் கார்த்திக்!

திருமண தேதி, பத்திரிக்கை இரண்டிலும் அம்மாவை முன்னிலைப்படுத்திய கெளதம் கார்த்திக்!

தனது திருமண பத்திரிக்கையை தோடர் ஹேண்ட் எம்பிராய்டரியாக வடிமமைத்திருக்கிறார் கெளதம்.