முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » பொழுதுபோக்கு » பிகினியில் சொக்க வைக்கும் நடிகை இஷா குப்தா... நியூ கிளிக்ஸ்!

பிகினியில் சொக்க வைக்கும் நடிகை இஷா குப்தா... நியூ கிளிக்ஸ்!

இஷா குப்தா பிகினியில் வெளியிட்டுள்ள புகைப்படங்கள் ஒரு தொகுப்பு.

 • News18
 • 18

  பிகினியில் சொக்க வைக்கும் நடிகை இஷா குப்தா... நியூ கிளிக்ஸ்!

  நடிகை இஷா குப்தா. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 28

  பிகினியில் சொக்க வைக்கும் நடிகை இஷா குப்தா... நியூ கிளிக்ஸ்!

  நடிகை இஷா குப்தா. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 38

  பிகினியில் சொக்க வைக்கும் நடிகை இஷா குப்தா... நியூ கிளிக்ஸ்!

  நடிகை இஷா குப்தா. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 48

  பிகினியில் சொக்க வைக்கும் நடிகை இஷா குப்தா... நியூ கிளிக்ஸ்!

  நடிகை இஷா குப்தா. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 58

  பிகினியில் சொக்க வைக்கும் நடிகை இஷா குப்தா... நியூ கிளிக்ஸ்!

  நடிகை இஷா குப்தா. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 68

  பிகினியில் சொக்க வைக்கும் நடிகை இஷா குப்தா... நியூ கிளிக்ஸ்!

  நடிகை இஷா குப்தா. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 78

  பிகினியில் சொக்க வைக்கும் நடிகை இஷா குப்தா... நியூ கிளிக்ஸ்!

  நடிகை இஷா குப்தா. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 88

  பிகினியில் சொக்க வைக்கும் நடிகை இஷா குப்தா... நியூ கிளிக்ஸ்!

  நடிகை இஷா குப்தா. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES