ஹோம் » போடோகல்லெரி » பொழுதுபோக்கு » தமிழில் ஒரு கோடி வசூலித்த ஒரே கருப்பு வெள்ளை படம் எது தெரியுமா?

தமிழில் ஒரு கோடி வசூலித்த ஒரே கருப்பு வெள்ளை படம் எது தெரியுமா?

தமிழில் வெளியான கருப்பு வெள்ளைத் திரைப்படங்களில் ஒரு கோடி வசூலித்த ஒரே திரைப்படம்.