ஹோம் » போடோகல்லெரி » பொழுதுபோக்கு » சர்வாதிகாரிகளுக்கு எதிரான சார்லி சாப்ளினின் முழக்கம்!

சர்வாதிகாரிகளுக்கு எதிரான சார்லி சாப்ளினின் முழக்கம்!

சாப்ளின் மனிதனை அடிமைப்படுத்தும் அனைத்திற்கும் எதிராக தனது திரைப்படங்களில் பேசினார்.