முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » கேன்ஸ் 2023: வாவ் சொல்ல வைக்கும் அனுஷ்கா ஷர்மாவின் போட்டோஸ்

கேன்ஸ் 2023: வாவ் சொல்ல வைக்கும் அனுஷ்கா ஷர்மாவின் போட்டோஸ்

கேன்ஸ் 2023 திரைப்பட விழாவில் கலந்துகொண்ட நடிகை அனுஷ்கா ஷர்மாவின் புகைப்படங்கள் ஒரு தொகுப்பு.

 • 18

  கேன்ஸ் 2023: வாவ் சொல்ல வைக்கும் அனுஷ்கா ஷர்மாவின் போட்டோஸ்

  நடிகை அனுஷ்கா ஷர்மா. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 28

  கேன்ஸ் 2023: வாவ் சொல்ல வைக்கும் அனுஷ்கா ஷர்மாவின் போட்டோஸ்

  நடிகை அனுஷ்கா ஷர்மா. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 38

  கேன்ஸ் 2023: வாவ் சொல்ல வைக்கும் அனுஷ்கா ஷர்மாவின் போட்டோஸ்

  நடிகை அனுஷ்கா ஷர்மா. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 48

  கேன்ஸ் 2023: வாவ் சொல்ல வைக்கும் அனுஷ்கா ஷர்மாவின் போட்டோஸ்

  நடிகை அனுஷ்கா ஷர்மா. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 58

  கேன்ஸ் 2023: வாவ் சொல்ல வைக்கும் அனுஷ்கா ஷர்மாவின் போட்டோஸ்

  நடிகை அனுஷ்கா ஷர்மா. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 68

  கேன்ஸ் 2023: வாவ் சொல்ல வைக்கும் அனுஷ்கா ஷர்மாவின் போட்டோஸ்

  நடிகை அனுஷ்கா ஷர்மா. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 78

  கேன்ஸ் 2023: வாவ் சொல்ல வைக்கும் அனுஷ்கா ஷர்மாவின் போட்டோஸ்

  நடிகை அனுஷ்கா ஷர்மா. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 88

  கேன்ஸ் 2023: வாவ் சொல்ல வைக்கும் அனுஷ்கா ஷர்மாவின் போட்டோஸ்

  நடிகை அனுஷ்கா ஷர்மா. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES