ஹோம் » போடோகல்லெரி » பொழுதுபோக்கு » எம்ஜிஆருடன் கோட் அணிந்து ஆண் வேடத்தில் இருக்கும் நடிகை யார் தெரிகிறதா?

எம்ஜிஆருடன் கோட் அணிந்து ஆண் வேடத்தில் இருக்கும் நடிகை யார் தெரிகிறதா?

1966 நவம்பர் 11 வெளியான பறக்கும் பாவை நேற்று 56 வருடங்களை நிறைவு செய்து  நேற்றுடன்  57 வது வருடத்தில் நுழைகிறது.