ஹோம் » போடோகல்லெரி » பொழுதுபோக்கு » சர்ஜரி செய்துக் கொள்ளலாமா என நினைத்தேன்... அனன்யா பாண்டே உருக்கம்

சர்ஜரி செய்துக் கொள்ளலாமா என நினைத்தேன்... அனன்யா பாண்டே உருக்கம்

உடல் பாகங்களை சர்ஜரி செய்துக் கொள்ளலாமா என்று கூட நினைத்தேன். எனது நடிப்பு திறமையை பார்க்காமல் உருவகேலி செய்தனர்.