ஹோம் » போடோகல்லெரி » பொழுதுபோக்கு » சிவாஜி, ரஜினிக்கு சில்வர் ஜுப்லி ஹிட் தந்த ஆப்கானிஸ்தான் காதர் கான்!

சிவாஜி, ரஜினிக்கு சில்வர் ஜுப்லி ஹிட் தந்த ஆப்கானிஸ்தான் காதர் கான்!

இந்தியப் பிரிவினைக்கு முன் பிறந்தவர் என்பதால் - அப்போது பாகிஸ்தானும் இந்தியாவுடன் இணைந்திருந்தது என்ற வகையில் அவர் ஓர் இந்தியர். இவர்களுக்கு பிறந்தவர்தான் காதர் கான். ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள காபூலில் 1937 இல் பிறந்தார்