ஹோம் » போடோகல்லெரி » பொழுதுபோக்கு » சினிமாவில் திறமைக்கு மதிப்பில்லை... நிதி அகர்வால் காட்டம்

சினிமாவில் திறமைக்கு மதிப்பில்லை... நிதி அகர்வால் காட்டம்

சம்பள விஷயத்தில் கராராக இருக்க மாட்டேன். அவர்கள் தருவதை பெற்றுக் கொள்வேன்.