ஹோம் » போடோகல்லெரி » பொழுதுபோக்கு » கார் மீது க்ரேஸ்! விக்ரம் நடிகர் வாங்கிய இன்னொரு சூப்பர் கார்!

கார் மீது க்ரேஸ்! விக்ரம் நடிகர் வாங்கிய இன்னொரு சூப்பர் கார்!

நடிகர் பகத் பாசில் புதுக்காரை வாங்கியுள்ளார்.