ஹோம் » போடோகல்லெரி » பொழுதுபோக்கு » ’நிஜமாதான் சொல்றியா’... பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் ஜீவா!

’நிஜமாதான் சொல்றியா’... பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் ஜீவா!

நடிகர் ஜீவாவின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவரது புகைப்படங்கள் ஒரு தொகுப்பு.

 • News18
 • 112

  ’நிஜமாதான் சொல்றியா’... பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் ஜீவா!

  நடிகர் ஜீவா. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 212

  ’நிஜமாதான் சொல்றியா’... பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் ஜீவா!

  நடிகர் ஜீவா. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 312

  ’நிஜமாதான் சொல்றியா’... பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் ஜீவா!

  நடிகர் ஜீவா. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 412

  ’நிஜமாதான் சொல்றியா’... பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் ஜீவா!

  நடிகர் ஜீவா. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 512

  ’நிஜமாதான் சொல்றியா’... பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் ஜீவா!

  நடிகர் ஜீவா. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 612

  ’நிஜமாதான் சொல்றியா’... பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் ஜீவா!

  நடிகர் ஜீவா. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 712

  ’நிஜமாதான் சொல்றியா’... பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் ஜீவா!

  நடிகர் ஜீவா. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 812

  ’நிஜமாதான் சொல்றியா’... பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் ஜீவா!

  நடிகர் ஜீவா. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 912

  ’நிஜமாதான் சொல்றியா’... பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் ஜீவா!

  நடிகர் ஜீவா. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 1012

  ’நிஜமாதான் சொல்றியா’... பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் ஜீவா!

  நடிகர் ஜீவா. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 1112

  ’நிஜமாதான் சொல்றியா’... பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் ஜீவா!

  நடிகர் ஜீவா. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 1212

  ’நிஜமாதான் சொல்றியா’... பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் ஜீவா!

  நடிகர் ஜீவா. (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES