ஹோம் » போடோகல்லெரி » பொழுதுபோக்கு » காற்று வீசும் உன் வாசம் காய்ச்சல் வந்தது ஏனோ... ஹேப்பி பர்த்டே நஸ்ரியா!

காற்று வீசும் உன் வாசம் காய்ச்சல் வந்தது ஏனோ... ஹேப்பி பர்த்டே நஸ்ரியா!

நடிகை நஸ்ரியா நசீமின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவரது புகைப்படங்கள் ஒரு தொகுப்பு.

 • News18
 • 115

  காற்று வீசும் உன் வாசம் காய்ச்சல் வந்தது ஏனோ... ஹேப்பி பர்த்டே நஸ்ரியா!

  நடிகை நஸ்ரியா நசீம். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 215

  காற்று வீசும் உன் வாசம் காய்ச்சல் வந்தது ஏனோ... ஹேப்பி பர்த்டே நஸ்ரியா!

  நடிகை நஸ்ரியா நசீம். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 315

  காற்று வீசும் உன் வாசம் காய்ச்சல் வந்தது ஏனோ... ஹேப்பி பர்த்டே நஸ்ரியா!

  நடிகை நஸ்ரியா நசீம். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 415

  காற்று வீசும் உன் வாசம் காய்ச்சல் வந்தது ஏனோ... ஹேப்பி பர்த்டே நஸ்ரியா!

  நடிகை நஸ்ரியா நசீம். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 515

  காற்று வீசும் உன் வாசம் காய்ச்சல் வந்தது ஏனோ... ஹேப்பி பர்த்டே நஸ்ரியா!

  நடிகை நஸ்ரியா நசீம். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 615

  காற்று வீசும் உன் வாசம் காய்ச்சல் வந்தது ஏனோ... ஹேப்பி பர்த்டே நஸ்ரியா!

  நடிகை நஸ்ரியா நசீம். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 715

  காற்று வீசும் உன் வாசம் காய்ச்சல் வந்தது ஏனோ... ஹேப்பி பர்த்டே நஸ்ரியா!

  நடிகை நஸ்ரியா நசீம். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 815

  காற்று வீசும் உன் வாசம் காய்ச்சல் வந்தது ஏனோ... ஹேப்பி பர்த்டே நஸ்ரியா!

  நடிகை நஸ்ரியா நசீம். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 915

  காற்று வீசும் உன் வாசம் காய்ச்சல் வந்தது ஏனோ... ஹேப்பி பர்த்டே நஸ்ரியா!

  நடிகை நஸ்ரியா நசீம். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 1015

  காற்று வீசும் உன் வாசம் காய்ச்சல் வந்தது ஏனோ... ஹேப்பி பர்த்டே நஸ்ரியா!

  நடிகை நஸ்ரியா நசீம். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 1115

  காற்று வீசும் உன் வாசம் காய்ச்சல் வந்தது ஏனோ... ஹேப்பி பர்த்டே நஸ்ரியா!

  நடிகை நஸ்ரியா நசீம். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 1215

  காற்று வீசும் உன் வாசம் காய்ச்சல் வந்தது ஏனோ... ஹேப்பி பர்த்டே நஸ்ரியா!

  நடிகை நஸ்ரியா நசீம். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 1315

  காற்று வீசும் உன் வாசம் காய்ச்சல் வந்தது ஏனோ... ஹேப்பி பர்த்டே நஸ்ரியா!

  நடிகை நஸ்ரியா நசீம். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 1415

  காற்று வீசும் உன் வாசம் காய்ச்சல் வந்தது ஏனோ... ஹேப்பி பர்த்டே நஸ்ரியா!

  நடிகை நஸ்ரியா நசீம். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES

 • 1515

  காற்று வீசும் உன் வாசம் காய்ச்சல் வந்தது ஏனோ... ஹேப்பி பர்த்டே நஸ்ரியா!

  நடிகை நஸ்ரியா நசீம். (படம்: இன்ஸ்டாகிராம்)

  MORE
  GALLERIES