ஹோம் » போடோகல்லெரி » பொழுதுபோக்கு » ஆங்கிலப் படத்தை தழுவி எடுக்கப்பட்ட எம்ஜிஆரின் அரசளங்குமரி - 62 வருடங்களை நிறைவு செய்யும் ஜுபிடர் பிக்சர்ஸின் கடைசிப் படம்

ஆங்கிலப் படத்தை தழுவி எடுக்கப்பட்ட எம்ஜிஆரின் அரசளங்குமரி - 62 வருடங்களை நிறைவு செய்யும் ஜுபிடர் பிக்சர்ஸின் கடைசிப் படம்

அனைத்துப் பொழுதுப்போக்கு அம்சங்களும் நிறைந்த அரசிளங்குமரி வெளியான காலத்தில் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறவில்லை.