ஹோம் » போடோகல்லெரி » வேலைவாய்ப்பு » TNPSC Annual Planner 2023: குரூப் 1 தேர்வு உண்டு .... குரூப் IV அறிவிப்பில் மாற்றமில்லை

TNPSC Annual Planner 2023: குரூப் 1 தேர்வு உண்டு .... குரூப் IV அறிவிப்பில் மாற்றமில்லை

TNPSC : இது உத்தேச அட்டவணை ஆகும். அரசுத் தேர்வுகளுக்கு தயார் செய்யும் தேர்வர்கள் திட்டமிடுவதற்காக வெளியிடப்படுகிறது.