ஹோம் » போடோகல்லெரி » வேலைவாய்ப்பு » 2023ல் உங்கள் வேலைவாய்ப்பை அதிகரிக்க தேவையான திறன்கள் என்னென்ன?

2023ல் உங்கள் வேலைவாய்ப்பை அதிகரிக்க தேவையான திறன்கள் என்னென்ன?

top in demand skills for the year 2023: Technical துறையில் அதிகம் வளர்ச்சி காணும் திறனாக Data Bricks   உள்ளது. அதே சமயம், Amazon web service Certification  திறன் படிப்பில்  அதிகம் பேர் பதிவு செய்துள்ளனர்.