Home » photogallery » employment » HOW ARE RECRUITMENT PROCESSES IN LARGE COMPANIES TODAY GHTA SKV

பெரும் நிறுவனங்களில் இன்றைக்கு பணி நியமன நடவடிக்கைகள் எப்படி இருக்கின்றன?

பணியாளர்கள் நியமனத்தில் நிறுவனங்கள் கடைப்பிடிக்கும் மாற்றங்கள் தொடர்பான ஆய்வுக்கு 8 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் பரிசீலனை செய்யப்பட்டன. இவற்றில் 87 சதவீத நிறுவனங்கள் இண்டர்நெட் மூலமாக இயங்கும் நிறுவனங்கள் ஆகும்