ஹோம் » போடோகல்லெரி » கல்வி » நாடு முழுவதும் பள்ளிகள் செயல்படும் நேரம் மாற்றம்?

நாடு முழுவதும் பள்ளிகள் செயல்படும் நேரம் மாற்றம்?

School Time | கோடை வெப்பம் அதிகமாக இருப்பதால், பள்ளிகள் செயல்படும் நேரத்தை மாற்றியமைக்க மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.