Home » photogallery » education » DECISION TO CLOSE 16 ENGINEERING COLLEGES IN TAMIL NADU VJR

தமிழகத்தில் 16 பொறியியல் கல்லூரிகளை மூட முடிவு

7 கல்லூரிகளை மூடுவதற்கு அனுமதி கோரியும், அதே சமயம் ஐந்து புதிய கல்லூரிகள் அங்கீகாரம் கேட்டும் விண்ணப்பித்துள்ளன.