முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » திண்டுக்கல் » ம‌ழைக்குப்பின் ர‌ம்மிய‌மாக‌ காட்சிய‌ளிக்கும் கொடைக்கான‌ல்..! மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

ம‌ழைக்குப்பின் ர‌ம்மிய‌மாக‌ காட்சிய‌ளிக்கும் கொடைக்கான‌ல்..! மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

அதிகாலை வேளையில் கொடைக்கான‌ல் ம‌லைப்ப‌குதி முழுவ‌தும் ர‌ம்ய‌மாக‌ காட்சிய‌ளித்த‌து. ( செய்தியாளர்: ஜாபர் சாதிக்)

 • 14

  ம‌ழைக்குப்பின் ர‌ம்மிய‌மாக‌ காட்சிய‌ளிக்கும் கொடைக்கான‌ல்..! மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

  கொடைக்கான‌ல் ம‌லைப்ப‌குதிக‌ளில் நேற்று இர‌வு வேளையில் சுமார் அரை ம‌ணி நேர‌த்திற்கும் மேலாக‌ மித‌மான‌ ம‌ழை ப‌ல்வேறு ப‌குதிக‌ளில் பெய்த‌து.

  MORE
  GALLERIES

 • 24

  ம‌ழைக்குப்பின் ர‌ம்மிய‌மாக‌ காட்சிய‌ளிக்கும் கொடைக்கான‌ல்..! மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

  இதன்காரணமாக அதிகாலை வேளையில் கொடைக்கான‌ல் ம‌லைப்ப‌குதி முழுவ‌தும் ர‌ம்ய‌மாக‌ காட்சிய‌ளித்த‌து, குறிப்பாக‌ ந‌ட்சத்திர‌ ஏரி முழுவ‌தும் ப‌னி ப‌ட‌ர்ந்து காண‌ப்ப‌ட்ட‌து.

  MORE
  GALLERIES

 • 34

  ம‌ழைக்குப்பின் ர‌ம்மிய‌மாக‌ காட்சிய‌ளிக்கும் கொடைக்கான‌ல்..! மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

  சூரிய‌ ஒளி ப‌ட்ட‌தும் ந‌ட்ச‌த்திர‌ ஏரியில் ப‌ட‌ர்ந்திருந்த‌ ப‌னியான‌து ஆவியாகி சென்ற‌ காட்சிக‌ள் காண்போரின் க‌ண்க‌ளை க‌வ‌ர்ந்து இழுக்கும் வ‌கையில் அமைந்திருந்த‌து.

  MORE
  GALLERIES

 • 44

  ம‌ழைக்குப்பின் ர‌ம்மிய‌மாக‌ காட்சிய‌ளிக்கும் கொடைக்கான‌ல்..! மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

  இந்த‌ அற்புத‌ காட்சியை அதிகாலையில் ந‌ட்ச‌த்திர‌ ஏரியை சுற்றி ந‌டைப்பயிற்சி சென்ற‌வ‌ர்க‌ளும் இந்த‌ப்ப‌குதிக்கு வ‌ந்திருந்த‌ சுற்றுலாப்ப‌ய‌ணிக‌ளும் ஆர்வ‌த்துட‌ன் க‌ண்டு ர‌சித்த‌துட‌ன், செல்ஃபி ம‌ற்றும் புகைப்ப‌ட‌ம் எடுத்து ம‌கிழ்ந்து வ‌ருகின்ற‌ன‌ர்.

  MORE
  GALLERIES