ஹோம் » போடோகல்லெரி » கடலூர் » சாலையில் வசிக்கும் ஏழை எளியோருக்கு போர்வை வழங்கி உதவிய விஜய் மக்கள் இயக்க நிர்வாகிகள்

சாலையில் வசிக்கும் ஏழை எளியோருக்கு போர்வை வழங்கி உதவிய விஜய் மக்கள் இயக்க நிர்வாகிகள்

கடலூர் மேற்கு மாவட்ட விஜய் மக்கள் இயக்கம் சார்பாக ஏழை எளியோருக்கு போர்வை வழங்கினர்