இணையத்தை கலக்கும் 'மாஸ்க்' புரோட்டா மீம்ஸ்

கொரோனா விழிப்புணர்வூட்ட மதுரையில் 'மாஸ்க்' புரோட்டா அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான மீம்ஸ்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றது.