ஹோம் » போடோகல்லெரி » கோயம்புத்தூர் » உலகின் முதல் நதிநீரை இணைத்த காலிங்கராயர் சொத்துக்களை விட்டு பொள்ளாச்சிக்கு ஏன் இடம் பெயர்ந்தார் தெரியுமா?

உலகின் முதல் நதிநீரை இணைத்த காலிங்கராயர் சொத்துக்களை விட்டு பொள்ளாச்சிக்கு ஏன் இடம் பெயர்ந்தார் தெரியுமா?

Kalingarayar News | உலகின் முதல் நதி நீரை  இணைத்த காலிங்கராயரை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். மேலும், அவரை போன்று உலகில் இனி பிறப்பார்களா என்று நமக்கு சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. 700 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இப்படிப்பட்ட செயல்களை செய்த காலிங்கராயர் குறித்து பார்க்கலாம்.