ஹோம் » போடோகல்லெரி » கோயம்புத்தூர் » கோவையில் இருந்து 100 கி.மீ. சுற்றளவில் பார்க்க வேண்டிய பசுமையான சுற்றுலா தலங்கள்

கோவையில் இருந்து 100 கி.மீ. சுற்றளவில் பார்க்க வேண்டிய பசுமையான சுற்றுலா தலங்கள்

Coimbatore District | கோயம்புத்தூருக்கு அருகிலேயே ஊட்டி, குன்னூர் உள்ளிட்ட உலகப் புகழ் பெற்ற பல சுற்றுலாத் தளங்கள் இருக்கின்றன. இவை தவிர 100 கி.மீ-க்குள் சுற்றுலா செல்ல பசுமை கொஞ்சும் அருமையான பல இடங்கள் இருக்கின்றன அவை குறித்து காண்போம்.