ஹோம் » போடோகல்லெரி » வணிகம் » பான் கார்டு எண் தவறாக அளித்தால் என்ன தண்டனை தெரியுமா?

பான் கார்டு எண் தவறாக அளித்தால் என்ன தண்டனை தெரியுமா?