ஹோம் » போடோகல்லெரி » வணிகம் » பிறந்தது டிசம்பர்... இன்று முதல் புதிதாக நடைமுறைக்கு வர உள்ள புதிய விதிகள்.! 

பிறந்தது டிசம்பர்... இன்று முதல் புதிதாக நடைமுறைக்கு வர உள்ள புதிய விதிகள்.! 

New rules from December 1 2022 | 2022-ஆம் ஆண்டின் கடைசி மாதமான டிசம்பரில் 1-ஆம் தேதி முதல், இந்திய குடிமக்களின் வாழ்க்கையில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் நடைமுறைக்கு வர உள்ள சில முக்கிய மாற்றங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.