ஹோம் » போடோகல்லெரி » வணிகம் » தங்க நகைக்கடன் வாங்கும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய 5 விஷயங்கள்!

தங்க நகைக்கடன் வாங்கும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய 5 விஷயங்கள்!

பிற வகைகளில் நீங்கள் கடன் பெறும்போது, மாதாந்திர ஈஎம்ஐ மூலமாக கடனை திருப்பிச் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். ஆனால், தங்க நகைக்கடன் திட்டத்தில் மாதாந்திர வட்டித் தொகையை மட்டும் நீங்கள் கட்டினால் போதுமானது.