ஹோம் » போடோகல்லெரி » வணிகம் » செல்வ மகள் சேமிப்புத் திட்டம் (SSY)..! 15 வயது வரை மட்டும் தான் டெபாசிட் செய்ய முடியமா..? முழு விவரம்..!

செல்வ மகள் சேமிப்புத் திட்டம் (SSY)..! 15 வயது வரை மட்டும் தான் டெபாசிட் செய்ய முடியமா..? முழு விவரம்..!

ஒரு SSY கணக்கை பெண் குழந்தைக்கு 18 வயதை அடையும் வரை மட்டுமே பாதுகாவலர் அல்லது அவரது பெற்றோரால் தொடர முடியும், பதினெட்டு வயதை அடைந்த பிறகு அந்த பெண்ணே கணக்கை நிர்வகிக்கலாம்.