ஹோம் » போடோகல்லெரி » வணிகம் » மக்களிடம் பிரபலமாகியுள்ள சிபில் ஸ்கோர் குறித்த கட்டுக்கதைகள்..! கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கோங்க..!

மக்களிடம் பிரபலமாகியுள்ள சிபில் ஸ்கோர் குறித்த கட்டுக்கதைகள்..! கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கோங்க..!

சிபில் அறிக்கையில் நேரடியாக திருத்தம் செய்ய முடியும் என்ற நம்பிக்கை மக்களிடம் அதிகளவில் உள்ளது. ஆனால் இது முற்றிலும் பொய்யானத் தகவல் மற்றும் கட்டுக்கதைகளில் ஒன்று.