Home » photogallery » business » IN TODAYS WORLD WOMEN NEED INSURANCE DO YOU KNOW WHY GHTA SKV

இன்றைய உலகில் பெண்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் மிக அவசியம் - ஏன் தெரியுமா?

Why Women Need Insurance | ஒரு குடும்பத்தை கட்டமைப்பில் பெண்ணுக்கு மிக அதிகமான பங்களிப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால், பெரும்பாலான பெண்களுக்கு இன்சூரன்ஸ், குறிப்பாக லைஃப் இன்சூரன்ஸ் என்பதே கிடையாது என்பதே யதார்த்த உண்மையாக இருக்கிறது.